Kurumsal kimlik

Markalaşabilmek ve piyasada uzun yıllar boyunca sürdürülebilir çalışmalara imza atabilmek için etkili bir kurumsal kimlik oluşturmak çok önemli bir faktör.
Kurumsal kimlik marka bilinirliğini ve değerini artırır

MARKALAR İÇİN KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ

Geçmişten günümüze unutulmadan ulaşabilmiş ve aynı başarıyı devam ettirebilmiş olan markaların ortak özelliği nedir sizce? Gözlerinizi kapatıp ünlü markalardan birini düşündüğünüzde bir şekil, ikon ya da bir yazı karakteri aklınızda beliriyor değil mi? Markalaşabilmek ve piyasada uzun yıllar boyunca sürdürülebilir çalışmalara imza atabilmek için etkili bir kurumsal kimlik oluşturmak çok önemli bir faktör.

Sadece yılların deneyimli firmaları değil, çok yakın zamanda kurulmuş ancak dijital çağın dinamiğiyle inanılmaz kısa sürelerde bilinirliğini artırıp dünya markası olabilmiş örneklere de şahit oluyoruz. Günümüzde geniş kitlelere çok kısa sürelerde ulaşıp yaptıklarını anlatabilmek, farklı istek ve ihtiyaçlara sahip tüketicilere doğru yerde doğru zamanda hitap ederek dikkat çekebilmek artık hem kolay hem de zor. Yeni markalar, hedef kitleleriyle etkileşim kurma açısından geniş imkanlara sahip olsalar da, bu kadar yoğun bir iletişim ve rekabet ortamında seslerini duyurabilmeleri için çok çabalamaları gerekiyor. Peki, tüketici ya da müşterilerin bu kadar çok uyarana maruz kaldığı bir ortamda markalar nasıl dikkat çekebilir? Ne yaptığınız, yaptığınız işte iyi olduğunuz, prensipleriniz, çalışma şekliniz karşı tarafa tutarlı ve etkili bir şekilde nasıl anlatılabilir? Herkesin gözünde itibarlı ve istikrarlı bir imaja sahip olmak için tüm detayları düşünülerek hazırlanmış bir kurumsal kimlik çalışması, küçük veya büyük çaplı her firma için şart.

Kurumsal kimlik marka bilinirliğini ve değerini artırır Herhangi bir ürün veya hizmet veren şirketlerin işletmelerini devam ettirebilmek için kendini ifade etmesi, hem görünürlüğü hem çalışanlarının hizmeti ortak bir dil ve felsefeyle aktarması gerekir. Çünkü hiçbir müşteri boşa zaman ve kaynak harcamak istemediği için, tutarsız, bir yaptığı diğerinden bağımsız, standart bir kalitesi olmayan firmalar ile çalışmak istemez. Kuruluşun değerleri, kişiliği, ürünleri, çalışanları, binası veya web sitesi, paylaştığı kağıt, kartvizit gibi ofis malzemelerinde kullandığı yazı stili gibi pek çok ayrıntının örtüşerek tutarlı olması ve güven vermesi beklenir.

MARKA ALGISI YARATMAK TUTARLI BİR KURUMSAL KİMLİK İLE MÜMKÜNDÜR
Bir firmadaki her detayın bütün olarak görülmesini sağlayan algı değeri olarak da tanımlanabilecek kurumsal kimlik sayesinde firmanın verdiği hizmetin kalitesi ve standartlarının net şekilde anlaşılması ve akılda kalması sağlanır. Kurumsal kimlik bütünlüğünün sağlanabilmesi için ise doğru belirlenmiş bir görsel kimlik oluşturulması gerekir. Bir kuruluşun ürün ve hizmetlerinin adını oluşturan markası için net bir görsellik belirlendiği zaman, tüm sunum ve medya faaliyetlerinde aynı ikon kullanılarak marka değerini yükseltebilmek de mümkün olur.

FİRMA LOGOSU KURUMSAL KİMLİĞİN EN ÖNEMLİ GÖRSEL UNSURUDUR
Bir markanın fiziksel olarak görünen yüzü olan logo sadece görünürlüğü ile bile çok şey anlatabilir. Yapılan tüm işi özetleyen, göze çarptığı anda o hizmeti veren şirketi hatırlatan logo, markalaşmanın sağlanabilmesinde de gerekli bir kurumsal kimlik disiplini olarak ortaya çıkar. Kurumsal kimliğin oturtulabilmesi için görsel kimliğin firmanın her alanına yayılması gerekir. Kartvizitlerden antetli kağıtlara, çalışanların kıyafetlerinden kullandıkları kalem, dosya, davetiye ve dijital verilere kadar her alanda logonun yer alması bir bütünlük sağlar. Kurumsal kimliği yansıtan logonun tanınması ve görsel süreklilik sağlamasıyla da firmanın kültürü ve kişiliği yansıtılarak tüketicilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve çalışanların güvenini kazanmak mümkün olur.

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA YAZI KARAKTERİNDEN
MOBİLYA RENGİNE SEÇİMİNE KADAR GENİŞ BİR SÜRECİ KAPSAR
Doğru belirlenmiş stratejiler ve ortak bir dilde aktarılabilen misyon, vizyon ve değerler bütünleşik yansıtılabilen kurumsal kimlik ile çok daha net açıklanabilir. Marka bilinirliğinin artırılması ve güvenin sağlanması için çalışılan kurumsal kimlik tasarımında öncelikle firmaya özgü tercih edilen yazı karakteri, logonun tüm renk skalalarındaki çizimi, doğru ve yanlış kullanımlarının belirlenmesi, yardımcı renk kodlarının saptanması gerekir. Logonun her türlü kullanım kriteri belirlendikten sonra da gerek fatura, dekont gibi muhasebe evrakları gerek üniforma tasarımları, bayraklar, kurdeleler, yaka iğneleri, klasör, dosya, cd, bloknot, antetli kağıtlar ve devam kağıtları, CD kapakları, sunum ve mailing şablonları, ilan tasarımları ve söylemleri, etiketler, zarflar ve faks formları, kartvizit ve ziyaretçi kartları, ambalajlar, promosyon malzemeleri ve baskı yapılabilecek tüm materyallerdeki tasarım standartları uygulanabilir. Firmanın dekorasyonunda hangi renk tonlarının tercih edilebileceği, ne tarz mobilyalar alınabileceği gibi detaylar da kurumsal kimlik standartlarına göre düzenlenebilir.

Kurumsal kimlik bütünlüğünün sağlanabilmesi için ise doğru belirlenmiş bir görsel kimlik oluşturulması gerekir.

Kurumsal kimlik marka bilinirliğini ve değerini artırır

KURUMSAL KİMLİK BÜTÜNLÜĞÜ REKABET ORTAMINDA FARK EDİLMEYI SAĞLAR
Rekabetin her zamankinden çok daha yoğun yaşandığı günümüzde aradan sıyrılarak yükselebilmek çok da kolay değil. Müşterilerin bir firma içerisinde çalışanları dahil ve her ayrıntıyı bir bütün olarak görebilmesi, ofislerin, ürünlerin, hizmet sunumlarının, mağazaların bir bütün olarak yorumlanabilmesi o kuruluşun saygınlığını ve bilinirliğini her daim olumlu etkiler. Bir kurumun görsel olarak kendini ifade etme tarzı olan kurumsal kimlik, planlanan hedeflere ulaşabilmenin ve arzu edilen imaja sahip olabilmenin önünü açar. Firmaların bakış açılarını en iyi yansıtabilen kurumsal kimliği oluşturabilmek ve korumak için planlı yatırımlarla ilerlemek daha sonradan oluşabilecek zararları da önler.

FİRMA PRESTİJINİ YÜKSELTEN KURUMSAL KİMLİK
ÇALIŞMALARI UZUN VADEDE MALİYETİ AZALTIR
Kurum felsefesini halka ve sosyal paydaşlara tanıtmak için uygulanan tüm materyal ve metotların kurumsal kimlik bütünlüğü içerisinde oluşturulması gerekir. Kurumsal kimlik sayesinde müşterilerin güveni kazanılırken bilgi kirliliğinden kurtulup ön plana çıkma, rakiplere karşı hep bir adım önde olma avantajı sağlanır. Hem çalışanların kendini kuruma ait hissederek bir temsil kültürü oluşmasını hem de kurum dışında itibarlı bir imaja sahip olunmasını mümkün kılan kurumsal kimlik bütünlüğü ile daha az gider ile daha yüksek verim kazanılır.

GÜÇLÜ BİR KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI
FİRMANIN DEĞERLERINI VE PAZARLAMA TAKTIĞINI YANSITIR
Kurumsal kimlik çalışması için öncelikle detaylı bir kurumsal kimlik rehberi hazırlanır. Bu çalışmayla markayı temsil eden her kişinin ve materyalin baştan sona aynı dili konuşması amaçlanır. Böylece firmanın hem görsel kimliği hem de iletişimde kullanacağı söylem, ifade ve standartların belirlenerek ilerideki süreçte deformasyona uğraması önlenmiş olur. Kurumsal kimlik çalışması yapılırken firmanın kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek için son kullanıcı ya da hedef kitlenin duygularına hitap eden, bilinçaltına yerleşebilen profesyonellikte bir strateji belirlenmesi mantıklı bir yaklaşım olur. Kurumsal kimlik rehberinde mutlaka olması gerekenler;

Marka sembolü
Logo çizimi, rengi, oranları, ayrıntıları ve tüm vektörel formatları
Duyurular ve firma tanıtımlarında logotaypın oranları ve örnek kullanımları
Logonun farklı zeminlerde ve hizalarda kullanımı
Yazı karakterleri ve ölçüleri
Baskı ve yayın kuralları
Web tasarımlarında kullanılacak Web logo, banner, favicon
Sosyal medya kapak ve profil görselleri
Televizyon ekranlarındaki ölçülendirmeler ve TV packshot standartları
Görsel kimlik ve söylemlerle ilgili motto ve slogan metinleri
Markanın hikayesinin anlatıldığı bir bölüm, vermek istediği mesajlar, varsa kilometre taşları ve rakiplerine göre fark yaratan özellikleri de belirtilmelidir.
Unutulmaması gereken bir nokta da çok iyi hazırlanmış kurumsal kimlik kriterleriniz olsa da bulunduğumuz çağda dinamiklerin çok hızlı değiştiği gerçeği. Kurumsal kimlik zamanın gerektirdiği oranda revizyona uğrayabilmeli, genel algıyı bozmayacak düzeyde yavaşça gerçekleştirilmeli. Tüketicilerin aklında kalan, çabuk hatırlanan ve hayranlık barındıran bir marka yaratabilmek doğru planlanmış, gelişime ve değişime uygun bir kurumsal kimlik çalışması ile mümkün.


Kurumsal kimlik tasarımı konusunda profesyonel bir çalışma istiyorsanız.Profesyonel kurumsal kimlik tasarımı konusunda uzman ekibimizle biz hazırız.Hemen iletişime geçin dönüşümünüzü başlatalım.